Werkwijze

Mijn werknemer is ziek, en dan?

Zodra uw medewerker zich ziek meldt, voert u in ons webbased verzuimportaal de ziekmelding in. De casemanager bij Care for Companies krijgt de melding binnen en komt in actie.

Na het verwerken van de ziekmelding neemt de gespecialiseerd verzuimconsulent binnen 24 uur telefonisch contact op met uw medewerker. Tijdens dit gesprek wordt over de reden van het verzuim gesproken, maar ook de werk- en privésituatie van de medewerker. De gespecialiseerd verzuimconsulent geeft een schriftelijk werkhervattingsadvies, waarin de belastbaarheid voor werk wordt aangegeven en wat eventuele beperkingen zijn. Dit advies ontvangen werkgever én werknemer.

In veel gevallen is slechts één telefonisch contact nodig om een juiste inschatting van de belastbaarheid voor werk te maken. Soms is dit lastiger te bepalen of is de reden van het verzuim complexer. Dan wordt de medewerker uitgenodigd voor een fysiek consult, waarin de medewerker mogelijk ook fysiek onderzocht kan worden. Ook van dit consult krijgt u en uw medewerker een adviesrapport. Naast een werkhervattingsadvies met bijvoorbeeld een opbouwschema, kunnen ook interventies van het advies deel uit maken. Dit advies is altijd gericht om uw werknemer snel en duurzaam zijn werkzaamheden te laten hervatten en hernieuwde uitval te voorkomen.

Duurt het verzuim langer? Dan komen ook de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter aan de orde. De casemanager van Care for Companies regisseert dit nauwkeurig via het verzuimmanagementsysteem en zorgt dat uw medewerker tijdig wordt uitgenodigd voor de verplichte acties, zoals een Probleemanalyse of FML.

Tijdens de hele verzuimperiode is er regelmatig contact met uw medewerker, om zo een vinger aan de pols te houden en tijdig bij te sturen.

In het verzuimportaal ziet u welke WVP-verplichtingen staan gepland en kunt u ook bijvoorbeeld digitaal het Plan van Aanpak downloaden. De adviesrapportages staan in het werknemersdossier, zodat u op eenvoudige wijze het overzicht houdt over het verzuim van uw medewerker.

Goed om te weten:
De verzuimbegeleiding valt onder eindverantwoordelijkheid van een geregistreerde bedrijfarts. De arbo-artsen werken onder supervisie van deze bedrijfsarts. De gespecialiseerde (para)medische verzuimconsulenten werken onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. Vanuit deze taakdelegatie hebben zij nauw omschreven verregaande taken en bevoegdheden.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Scroll naar top