RI&E

Elke werkgever heeft de wettelijke verplichting om de arbeidsrisico’s in kaart te brengen via een Risicoinventarisatie & -evaluatie. Het doel van een RI&E is om gezondheid en veiligheid binnen uw bedrijf te bevorderen.

Waar bestaat een RI&E uit?
Een RI&E bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Een inventarisatie van de risico’s
  • Een evaluatie van de de risico’s
  • Plan van aanpak

Wat zijn de voordelen van een RI&E? 
Het uitvoeren van een RI&E heeft positieve effecten op uw bedrijfsvoering en -resultaten:

  • lager verzuim
  • hogere productiviteit
  • gemotiveerde werknemers

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Scroll naar top