Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundige is een professional die functioneert binnen de driehoek van Mens, Arbeid en Inkomen. Hij is in staat op basis van belasting in de functie en de belastbaarheid van de werknemer tot een uitvoerbare oplossing te komen. Hij werkt intensief samen met de bedrijfsarts, maar hij is onafhankelijk. U kunt onze arbeidsdeskundige inschakelen voor een arbeidsdeskundig onderzoek, omdat er bijvoorbeeld twijfel bestaat over de duurzame geschiktheid van een functie of als er onduidelijkheid bestaat over de (interne) re-integratie mogelijkheden. Ook in geval van een stroef verlopende re-integratie met regelmatig terugval in het herstel van de werknemer, is de betrokkenheid van een arbeidsdeskundige essentieel. Ook kunt u de hulp van een arbeidsdeskundige inschakelen, omdat u niet weet wat uw rechten en plichten zijn als werkgever en u de (verzuim)situatie door een arbeidsdeskundige wilt laten beoordelen voor nader advies.

Wat is het doel van het arbeidsdeskundig onderzoek?
De arbeidsdeskundige adviseert u als werkgever over de re-integratiemogelijkheden van uw verzuimende werknemer. De arbeidsdeskundige onderzoekt de efficiëntste oplossing voor duurzaam herstel en werkhervatting.

Waaruit bestaat  een arbeidsdeskundig onderzoek?
Voor het arbeidsdeskundig onderzoek neemt de arbeidsdeskundige contact op met werknemer en werkgever. Ook zal hij vaak de werkplek van de werknemer onderzoeken. Ook met de bedrijfsarts werkt de arbeidsdeskundige samen, natuurlijk met inachtneming van medische geheimhouding en privacywetgeving. De arbeidsdeskundige schrijft een rapportage met conclusies en adviezen.

De vragen die in het onderzoek een rol spelen zijn:

  • kan de werknemer zijn eigen werkzaamheden hervatten?
  • zijn er aanpassingen mogelijk in zijn eigen werk?
  • zijn er andere geschikte werkzaamheden beschikbaar binnen het bedrijf?
  • moet er worden gezocht naar werk buiten het bedrijf?

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Scroll naar top