SMO

Het Sociaal Medisch Overleg richt zich op de oorzaken en consequenties van medische, sociale en/of psychische problemen van personeelsleden, die verband houden met de werksituatie. Het kan gaan om werknemers hierdoor niet goed functioneren en dreigen uit te vallen, maar ook om werknemers die al uitgevallen zijn. Het SMO heeft hiermee een adviserende en beleidsvoorbereidende taak naar het managementteam.

Een SMO wordt doorgaans bijgewoond door een bedrijfsarts, casemanager en/of gespecialiseerd verzuimconsulent vanuit Care for Companies. Vanuit de werkgever neemt een HRM-medewerker en/of directielid deel, afhankelijk hoe de afspraken binnen de organisatie zijn.

Het doel van het SMO is om zorg te dragen voor een adequate begeleiding van personeelsleden, zo mogelijk in de preventieve sfeer. Belangrijk daarbij is tevens de begeleiding en deskundigheidsbevordering van HRM  en leidinggevende.

Onderwerpen die onder andere aan bod kunnen komen in het SMO zijn:

  • Wat is de status omtrent de werknemer?
  • Welke contacten zijn er geweest met de werknemer?
  • Welke afspraken zijn gemaakt?
  • Hoe loopt het verzuim- / re-integratieproces?
  • Wat zijn aandachtspunten bij de verdere verzuimbegeleiding?

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Scroll naar top