Abonnementen

Iedere werkgever is wettelijk verplicht te beschikken over een eigen overeenkomst met een gecertificeerde arbodienst: het basiscontract. In het basiscontract staat bij welke taken u zich in ieder geval laat ondersteunen door een gecertificeerde arbodienst en haar kerndeskundigen.

Voor onze arbodienstverlening werken wij op basis van drie soorten abonnementen.

  1. Optimaal abonnement
  2. Medium abonnement
  3. Een combinatie van beide

Welke abonnementsvorm voor uw organisatie geschikt is en welk advies wij u hierover kunnen geven, hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld:

  • Wat is uw gemiddelde verzuim van de afgelopen jaren?
  • Hoeveel ziekmeldingen heeft u jaarlijks?
  • Wat is de verhouding tussen vaste en flex medewerkers?
  • In welke branche bent u actief?
  • Wat is het gemiddelde opleidingsniveau van uw medewerkers?

Hieronder beschrijven we de verschillen tussen onze abonnementen en geven we een advies over welke abonnementsvorm voor welke organisaties in veel gevallen geschikt zijn. 

1. Optimaal abonnement

Een Optimaal abonnement is ons basiscontract. U betaalt hiervoor een vast tarief per medewerker per maand. Wanneer u een beroep op onze dienstverlening doet worden de verrichtingen achteraf aan u gefactureerd tegen onze (uur)tarieven.

Dit abonnement is geschikt voor bedrijven met een laag verzuim. 

2. Medium abonnement

Bij een medium abonnement betaalt u ook een vast tarief per medewerker per maand, alleen is dit tarief hoger dan bij een Optimaal abonnement. In ruil daarvoor zijn de meest voorkomende verrichtingen in deze prijs inbegrepen. Eventuele verrichtingen die buiten het Medium abonnement vallen, worden achteraf gefactureerd. 

Dit abonnement is geschikt voor bedrijven met een midden tot hoog verzuim. Ook wanneer u behoefte heeft aan zekerheid omtrent uw jaarlijkse kosten voor verzuimbegeleiding is dit abonnement geschikt.

3. Combinatie abonnement

Bij een combinatie van een Optimaal en Medium abonnement verdelen we uw medewerkers onder de twee abonnementen. Met name het langlopend verzuim valt dan onder een Optimaal abonnement en overige medewerkers onder een Medium abonnement. 

Deze combinatie adviseren wij als bijvoorbeeld de vooruitzichten gunstig zijn om op termijn (een deel van) het langlopend verzuim ook onder een Medium abonnement onder te brengen of als de verwachting is dat het langlopend verzuim (voorlopig) niet kan worden ondergebracht bij een Medium abonnement. 

Interesse in een persoonlijke offerte op maat voor uw organisatie? We horen het graag!

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Scroll naar top