Coaching

Het begin van werkelijke verandering begint bij bewustzijn. Persoonlijke coaching is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de cliënt voor wat betreft de effecten van zijn gedrag. De bedoeling is dat de cliënt in beweging komt. Coaching is de ander leren te leren, leren zich te ontwikkelen.

Veranderen van gedrag en houding is moeilijk en vraagt speciale aandacht van het totale bewustzijn. Hier ligt dan ook het probleem: wij zijn ons te weinig bewust van onze aandacht. Doorgaans reageren wij automatisch, impulsief en vanuit vastliggende reactiepatronen van denken, voelen en handelen op onze omgeving. Niet wijzelf, maar de omgeving bepaalt dan onze aandacht en handelen.

Bij coaching willen wij een stukje meelopen. De coach heeft niet de wijsheid in pacht en gelooft ook niet in de waarheid. Wel is hij daadwerkelijk geïnteresseerd in de cliënt en hoe de cliënt de wereld op dat moment ziet.

Coaching start met een intake- en kennismakingsgesprek. In dit gesprek kan de cliënt bepalen of hij/zij zich prettig voelt bij het contact. Daarnaast bespreken wij de tijdsduur af, zes of twaalf sessies van 50 minuten. In overleg bepalen we samen waar tijdens de coaching de aandacht specifiek op gericht gaat worden. Indien wenselijk kunnen er, samen met een leidinggevende, doelstellingen worden geformuleerd en afspraken worden gemaakt over de wijze van terugkoppeling.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Scroll naar top