Rijbewijskeuring

Care for Companies is een gecertificeerde arbodienst. U kunt dus bij ons terecht voor uw rijbewijskeuring en er op vertrouwen dat uw keuring veilig en zorgvuldig verloopt. Wij bieden de volgende rijbewijskeuringen aan:

• Klein rijbewijs (A/B)
• Groot rijbewijs (C/D/E)
• Taxipas / chauffeurspas
• Geneeskundige verklaring voor Medibus
• Combikeuringen

Hoe vaak moet ik een medische keuring ondergaan?
De houders van een groot rijbewijs moeten bij iedere verlenging van hun rijbewijs een medische keuring ondergaan. In de praktijk komt dit neer op elke 5 jaar.
Voor het klein rijbewijs geldt voor bestuurders boven de 70 jaar dat zij bij het verlopen van hun rijbewijs elke 5 jaar een medische keuring moeten laten uitvoeren.
Ook de taxipas en chauffeurspas hebben een geldigheid van 5 jaar.

Waarom een rijbewijskeuring bij Care for Companies?
Care for Companies is aangesloten bij ZorgDomein, zodat de communicatie tussen keuringsarts en CBR efficiënt verloopt. Hierdoor wordt de doorlooptijd van de behandeling van uw keuringsverlsag verkort en heeft u snel de definitieve uitslag van het CBR. In het CBR-portaal MijnCBR ziet u zelf wat de status van uw aanvraag bij het CBR is.

Wat heb ik nodig om digitaal mijn keuringsprocedure te starten bij het CBR?
• U bent in bezit van een DigiD
• U kunt internetbankieren / met IDeal betalen

Kunt of wilt u niet digitaal uw keuringsprocedure starten?
Dan kunt u een papieren Eigen verklaring kopen via de site van het CBR. Zie: MijnCBR

Welke stappen moet ik doorlopen om een rijbewijskeuring aan te vragen?
• Vul uw gezondheidsverklaring online in via deze link.
• U ontvangt van het CBR bericht dat u een afspraak kunt maken met de keuringsarts. Bij dit bericht zit ook de ZD-code.
• Maak zelf een afspraak voor uw keuring via deze link.
• De keuring wordt uitgevoerd. De keuringsarts stuurt het keuringsrapport digitaal naar het CBR.
• U ontvangt van het CBR bericht of u rijgeschikt bent.

Wat houdt de medische keuring in?
Wij stellen tijdens de keuring vast of er aandoeningen zijn die het wegverkeer in gevaar brengen. Dit doen we aan de hand van de vragenlijst van het CBR, een lichamelijk onderzoek, beoordeling van het gezichtsvermogen en een urineonderzoek.

Wat neemt u mee naar de keuring?
• De verwijsbrief met de ZD-code
• Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs)
• Eventuele bril en/of contactlenzen
• Overzicht van medicijnen die u gebruikt
Tijdens de keuring vindt een urineonderzoek plaats. U ontvangt daarvoor ter plekke een urinepotje.

Wat gebeurt er na de keuring?
De keuringsarts stuurt het keuringsverslag digitaal via ZorgDomein naar het CBR. Na ontvangst van het keuringsverslag beoordeelt een arts van het CBR uw aanvraag. Bij bepaalde medische keuringen is een extra specialistische keuring vereist. In dat geval ontvangt u een nieuwe verwijzing met de formulieren die de arts of specialist moet invullen.
Het CBR bepaalt of u rijgeschikt bent.

Maak eenvoudig online een afspraak en betaal via iDeal. 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Scroll naar top