Care for Companies | Overig
404
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-404,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive
 

Overig

Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Een goede RI&E bestaat uit twee onderdelen: een lijst met alle Arbo-risico’s in uw bedrijf en een plan voor het oplossen of het beheersen ervan. Hiermee vermindert u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf, evenals de bijbehorende financiële risico’s. U kent uw bedrijf het beste. Wij kijken met een kritische, maar praktische blik naar uw bedrijf. Samen kijken we naar de arbeidsrisico’s volgens een gestructureerde methode.

Werkplekonderzoek

Een goede werkplek vergroot bij uw werknemers hun inzet en motivatie. Wij hebben onderzoeken die worden ingezet bij preventie of herstel van klachten, maar ook bij verzuim. Ook bekijken wij de mogelijkheden om de werkplek geschikt te maken voor werknemers met chronische aandoeningen of blijvende beperkingen. Tevens kunnen wij onderzoek doen naar de fysieke belasting van een functie op de specifieke werkplek en onder de specifieke omstandigheden met als doel het voorkomen van overbelasting bij een werknemer met medische beperkingen.

Sociaal medisch overleg

Het sociaal medisch team richt zich op oorzaken en consequenties van medische, sociale en/of psychische problemen van personeelsleden, verband houdende met de werksituatie. Het heeft daarmee samenhangend een adviserende en beleidsvoorbereidende taak naar het managementteam.

Doel van het overleg is zorg te dragen voor een adequate individuele begeleiding van personeelsleden, zo mogelijk in de preventieve sfeer. Belangrijk is daarbij tevens de begeleiding en deskundigheidsbevordering van het afdelingshoofd.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundige is een professional die functioneert binnen de driehoek van Mens, Arbeid en Inkomen. Hij is in staat op basis van belasting in de functie en de belastbaarheid van de werknemer tot een uitvoerbare oplossing te komen. Hij werkt intensief samen met de bedrijfsarts, maar hij is onafhankelijk. U kunt onze arbeidsdeskundige inschakelen voor een arbeidsdeskundig onderzoek, omdat er bijvoorbeeld twijfel bestaat over de duurzame geschiktheid van een functie of als er onduidelijkheid bestaat over de (interne) re-integratie mogelijkheden. Ook in geval van een stroef verlopende re-integratie met regelmatig terugval in het herstel van de werknemer, is de betrokkenheid van een arbeidsdeskundige essentieel. Ook kunt u de hulp van een arbeidsdeskundige inschakelen, omdat u niet weet wat uw rechten en plichten zijn als werkgever en u de (verzuim)situatie door een arbeidsdeskundige wilt laten beoordelen voor nader advies.

Coaching

Het begin van werkelijke verandering begint bij bewustzijn. Persoonlijke coaching is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de cliënt voor wat betreft de effecten van zijn gedrag. De bedoeling is dat de cliënt in beweging komt. Coaching is de ander leren te leren, leren zich te ontwikkelen. Veranderen van gedrag en houding is moeilijk en vraagt speciale aandacht van het totale bewustzijn. Hier ligt dan ook het probleem; wij zijn ons te weinig bewust van onze aandacht. Doorgaans reageren wij automatisch, impulsief en vanuit vastliggende reactiepatronen van denken, voelen en handelen op onze omgeving. Het is dan de omgeving die onze aandacht en ons handelen bepaalt. In coaching willen wij een stukje meelopen. De coach heeft niet de wijsheid in pacht en gelooft ook niet in de waarheid. Wel is hij daadwerkelijk geïnteresseerd in hoe de persoon de wereld op dat moment ziet.

 

Coaching start met een intake- en kennismakingsgesprek. In dit gesprek kan de cliënt bepalen of hij/zij zich prettig voelt bij het contact. Daarnaast bespreken wij de tijdsduur af; zes of twaalf sessies van 50 minuten. Vanzelfsprekend bepalen wij in overleg waar tijdens de coaching specifiek de aandacht op gericht gaat worden. Indien wenselijk kunnen er, samen met een leidinggevende, doelstellingen geformuleerd worden en afspraken over de wijze van terugkoppeling.

De casemanager

De casemanager is de persoon die in het kader van de Wet verbetering Poortwachter verplicht is om een (dreigende) langdurige zieke te begeleiden en het re-integratieproces te bewaken. Het doel is om effectief te re-integreren en onnodig hoge kosten en sancties te voorkomen door de zelfredzaamheid en motivatie van de verzuimende medewerker te stimuleren. Onze casemanager heeft kennis van de wettelijke bepalingen betreffende re-integratieverplichtingen van de werkgever en de werknemer. Hij is in staat door zijn goede gespreksvaardigheden het proces zodanig te managen dat er geen ruis ontstaat in de onderlinge communicatie. Mocht deze ruis wel zijn ontstaan, dan zorgt hij ervoor dat deze niet verder escaleert. Hij fungeert als spin in het web tussen alle betrokken partijen (de arbodienst, behandelaar en uiteraard de werkgever en de werknemer) om ervoor te zorgen dat er een duidelijk beleid is dat moet leiden tot snelle, duurzame en passende re-integratie.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.